UGORI "Budi mi prijatelj" Visoko

Udruženje građana Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj" Visoko je osnovano 2002 godine. Kroz dugogodišnji angažman udruženje građana "Budi mi prijatelj" je realizovalo više od 40 projekata tematski vezano za zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, projekti vezani za poliitičku participaciju žena Romkinja, na temu ženskih i dječijih prava, borbe protiv nasilja u porodici i trgovina ljudima, projekti formalne i neformalne edukacije za žene djecu i mlade, te projekti ekonomskog osnaživanja.


U Udruženju građana Omladinska Romska inicijativa ''Budi mi prijatelj'' Visoko nema stalno zaposlenog osoblja. Aktivisti udruženja su mladi ljudi koji su povremeno plaćeni kroz projekte, a aktivno pomažu u radu organizacije. Prate Evropske standarde u segmentima rada nevladinog sektora, aktivno učestvuju na treninzima, seminarima, kursevima, sastancima, konferencijama.....

 

Misija udruženja:
Udruženje građana „Budi mi prijatelj" postoji da uz angažovanje članova upravnog odbora, volontera te korisnika iz romskih zajednica obezbjedi kvalitetno življenje građana romske nacionalnosti u lokalnoj zajednici.
Udruženje ima za cilj ostvariti prava romskih žena, djece i mladih, te ih afirmirati u aktivno sudjelovanje u svim društvenim trendovima i jačanje njihovih kapaciteta, nastojimo da radimo na emancipaciji,afirmaciji naših članova u zauzimanju aktivne uloge u društvu.

 

Vizija:
Aktivno sudjelovanje romske zajednice u redovnim društvenim trendovima,kroz pružanje informacija i savjete, u lokalnoj zajednici, pomaže u rješavanju problema Romske populacije u sljedećim segmentima: školovanje i ostvarivanje stipendija,ostvarivanje zdravstvene zaštite, ostvarivanje socijalne pomoći, edukacija mladih i njihovih roditelja, očuvanje romske tradicije i kulture, pomaganje djeci bez roditeljskog staranja, ženama, te pomoći starim i iznemoglim Romima, usmjeravanju prema konstruktivnom i afirmativnijem načinu života.

 

Planovi za budućnost:
UG Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj" Visoko nastavlja sa aktivnostima na afirmaciji romskih žena, djece i omladine te političkoj participaciji žena i omladine na lokalnom nivou. Kroz implementaciju projekata će raditi na osnaživanju žena, djece i omladine iz romske zajednice, njihovom opismenjavanju, budženju svijesti o važnosti školovanja djece, kao i značaju njihove uloge u porodici i društvu. Nastavljamo i sa implementacijom projekata s ciljem prevencije nasilja, zdravstvenim projektima, kao i informisanjem Roma u zajednici o njihovim pravima.

Romi u BiH
Romi su najbrojnija nacionalna manjina u BiH i najmarginaliziranija skupina u državi, u društvenom, ekonomskom i političkom smislu. U poslijeratnoj BiH, Romi se suočavaju s nizom poteškoća pri realiziranju temeljnih ljudskih prava, zajamčenih Ustavom BiH. Posebno su zabrinjavajuća prava u svezi s

  • privatnim vlasništvom,
  • pristupom socijalnoj zaštiti,
  • obrazovanju i
  • zapošljavanju.

 

Identificirajući različite prepreke za uključivanje Roma u obrazovni sustav, i drugdje, BiH je pristupila projektu Dekadi Roma 2005.- 2015., u septembru 2008. godine, i dala odgovarajuću potporu i naputke Romskom savjetodavnom odboru BiH i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Cilj je osigurati puno i učinkovito sudjelovanje Roma u državnim tijelima i strukturama, riješiti probleme u oblasti stanovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i obrazovanja, kao i voditi borbu protiv diskriminacije i predrasuda prema Romima.

 

Romska populacija u Visokom
U gradu Visokom Romske porodice žive više od 150 godina u zajednicama Križ, Ljetovik, Moštre, Gračanica i gradski dio. Radi se o približno 2.500 do 3.000 Roma koji žive u neuslovnom smještaju, više od 70% Roma živi u kućama koje nemaju minimalne higijenske uslove za život (kuhinju, kupatilo, mokri čvor i sl.). Romi u Visokom se suočavaju sa mnogim problemima.

 

Najveći problemi s kojima se susreću Romi u Visokom su stambeni problemi, problemi sa zdravstvenim osiguranjem, problem nezaposlenosti te problem školovanja.
Danas na našoj općini imamo više od 100 djece koja pohađaju osnovnu školu, u visočkim srednjim školama je 30 učenika romske populacije, a posebno smo ponosni na 5 naših studenata. To su djeca I mladi koji pored teskih uslova u kojima zive zele I ulazu u svoje obrazovanje.

 

Udruženje je do sada implementiralo sljedeće projekte:

-Projekat „Unapređenje kvaliteta života u romskim naseljima" FOD SOROS ,
-Projekat „Pomoć djeci sa posebnim potrebama na općini Visoko" FOD SOROS,
-Projekat sa World Vision „Znanje ubrzava put do radnog mjesta" Vanredno obrazovanje,
-Projekat sa UNICEF-om „Romske majke dojilje"
-Projekat sa općinom Visoko "Kurs engleskog jezika II stepen za omladinu".
-Projekat „Jačanje kapaciteta udruženja ORI Visoko kroz edukaciju mladih, očuvanje
kulture i tradicije kroz jačanje rada folklorne sekcije" World Vision,
-Projekat „Romski centar za kulturu i edukaciju" CARE INTERNATIONAL,
-Projekat: „Promocija romskog nevladinog sektora, kulture i tradicije putem medija na
Općini Visoko" FOD SOROS,
-Projekat „Kursevi i dopunska nastava u prostorijama Romskog centra za kulturu i edukaciju" Općina Visoko
-Projekat "Edukacija roditelja i mladih o negativnim uticajima ranog stupanja u brak i
važnosti obrazovanja djece " World Vision,
- Projekat "Jačanje kapaciteta Romskog centra za kulturu i edukaciju Visoko, kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje žena Romkinja " FOD SOROS
-Projekat „Edukacija i podizanje svijesti društva te vaznost implemantacije akcionog plana stambenog zbrinjavanja Roma na podrucju opcine Visoko" CPCD Olof Palme
- Projekat „Edukativno kreativne radionice za djecu" Federalno min. Za obrazovanje
- Projekat "Početni podsticaj za trajno ekonomsko zbrinjavanje porodica" Kanadski fond CIDA
- Projekat temu „Uključenost žena u politički život, s posebnim osvrtom na mogučnost učešća žena u mjesnim odborima, opštinskim viječima"U saradnji sa romskim zenskim udruženjima iz 5 gradova u Federaciji ( Tuzla, Zenica, Vitez, Kakanj i Visoko) Donator CARE Nort West Balkans
- Projekat "Obrazovne potrebe romske djece, na podrućju lokalne zajednice Visoko" Donator FOD BiH
- Projekat „Žene to mogu" afirmacija Romkinja za pokretanje centra za majke Donator Centar za majke „Plamen" Zavidovići
- Projekat u saradnji sa Asocijacijom mladih SDA Visoko povodom 6. maja, romskog blagdana Đurđevdana u gradskom kinu u Visokom organizovali smo izvođenje predstave za djecu pod nazivom MLADI KRALJEVIĆ I ISTINA.
- Projekat „Ispenji najljepši smjer ispenji zdravlje" partnerstvo sa Udruženjem za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove Eko- viking Visoko
- Projekat VOLONTIRAJ KREDITIRAJ u saradnji sa udruženjem Infohouse
- Projekat „Centar za podrsku, informisanje i savjetovanje" socijalno ugroženih kategorija stanovništva s posebnim osvrtom na Romsku populaciju Donator World Vision
- Projekat „Prevencija u borbi protiv trgovine ljudima" Donator CARE International
-Projekat „ Istrazivanje političke participacije u saradnji sa romskim ženskim udruženjima iz 3 grada u Federaciji ( Tuzla, Zenica, i Visoko) Donator CARE Nort West Balkans
-Projekat „Upoznavanje romske populacije na području općina Visoko i Kakanj sa Akcionim planom za zdravstvenu zaštitu Roma u Bosni i Hercegovini" Donator FOD BiH
-Projekat „Romkinja sam-Imam svoja prava" Donator CARE International
-Projekat „Aktivno tražim posao" Donator FOD BIH
-Projekat kampanja zagovaranja za zajednicu Donator NDI Banja Luka
- Projekat „ Za bolje sutra" Donator World Vision
- Projekat „Zajedno do obrazovanja" donator World Vision

Dodatne informacije

  • Grad: Visoko
  • Poštanski broj: 71300
  • Adresa: Zanatski centar Sebilj 1
  • Telefon: + 387 32 733-667; + 387 61 044 898; + 387 61 708 303
  • Fax: + 387 32 733-667
  • E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stranicu finansirao:

Posljednje fotografije

Brojač posjeta

546092
Ukupno
546092