Centar za majke „Utjeha“ Zenica

Centar za majke "Utjeha" je nevladina organizacija koja djeluje u Općini Zenica, a ima za cilj ostvariti prava romskih žena, te ih afirmirati u aktivno sudjelovanje u svim društvenim trendovima i jačanje njihovih kapaciteta. Organizacija nastoji da romske žene emancipuje, i afirmiše da uzmu aktivnu ulogu u društvu, da budu ravnopravne sa svim ostalim članovima zajednice, te u isto vrijeme ostanu dosljedne svojoj kulturi i tradiciji. Ciljeve ostvarujemo kroz animaciju žena za razne aktivnosti u Centru, uz edukaciju za žene i djecu, provedbu različitih programa i saradnju sa različitim ženskim inicijativama u našoj zemlji i regiji, ne zanemarujući aktivno sudjelovanje svih članova i volontera.


Organizacija je osnovana 3.11.2008. godine na inicijativu romskih žena s područja Općine Zenica, koje su izrazile potrebu za organizacijom koja će se brinuti za potrebe žena Romkinja, gdje bi mogle da zadovolje svoje potrebe za druženjem, afirmacijom te gdje bi bile učesnice u različitim aktivnostima.


Udruženje je slobodno, nezavisno, nestranačko i nepolitičko, koje djeluje na principu dobrovoljnosti, nezavisnosti, nepristranosti i humanosti u kojoj građani i pravne osobe mogu slobodno i dobrovoljno da se pridruže u cilju postizanja njihovih kulturnih, prosvjetnih, umjetničkih, znanstvenih, zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih, sportskih, tehničkih, ekoloških i drugih aktivnosti, potreba i interesa, u skladu sa programskim ciljevima Udruženja.


Udruženje je od perioda osnivanja do danas implementiralo 10 projekata koji su se bazirali na rad sa ženama Romkinjama u zajednici, ženama iz socijalno ugroženih porodica, ženama žrtvama nasilja, kao i sa djecom i omladinom iz romske zajednice. Teme projekata su bile različite, počevši od edukacije i pripreme za rad u nevladinom sektoru i političku participaciju, prevencija nasilja, osnaživanje žena, afirmacija nezaposlenih žena kroz različite edukacije, forum teatar, upoznavanje sa ljudskim pravima, osnaživanje romske omladine, opismenjavanje romskih žena i sl. Udruženje je osim toga učestvovalo na niz seminara, edukacija, konferencija, istraživanja kao i nekoliko kampanja i uličnih akcija.

 

Misija naše organizacije je:
Centar za majke "Utjeha" je nevladina organizacija koja djeluje u Općini Zenica, a ima za cilj ostvariti prava romskih žena, te ih afirmirati u aktivno sudjelovanje u svim društvenim trendovima i jačanje njihovih kapaciteta. Organizacija nastoji da romske žene emancipuje i afirmiše da uzmu aktivnu ulogu u društvu, da bude ravnopravne sa svim ostalim članovima zajednice, te u isto vrijeme ostanu dosljedne svojoj kulturi i tradiciji.

 

Vizija naše organizacije je:
Aktivno sudjelovanje romskih žena u redovnim društvenim trendovima, samostalno ostvaruju svoja prava, emancipovane i jednakopravne sa ostalim građanima, u mogućnosti su pružiti pomoć svojoj djeci u edukaciji i njihovom usmjeravanju prema konstruktivnom i afirmativnijem načinu života.

 

Planovi za budućnost:
Centar za majke "Utjeha" nastavlja sa aktivnostima na afirmaciji romskih žena i političkoj participaciji istih na lokalnom nivou. Kroz implementaciju projekata raditi na osnaživanju žena iz romske zajednice, njihovom opismenjavanju, osvješćivanju o važnosti školovanja djece, kao i značaju njihove uloge u porodici i društvu. Nastavljamo i sa implementacijom projekata s ciljem prevencije nasilja i osvješćivanju žena o kažnjivosti istog, kao i informisanjem Romkinja u zajednici o njihovim ženskim ljudskim pravima.

Dodatne informacije

  • Grad: Zenica
  • Poštanski broj: 72000
  • Adresa: : Crkvice 28, Obdanište Kanarinac
  • Telefon: +38732227453; +38766158362; +38762399334
  • Fax: +38732227453
  • E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stranicu finansirao:

Posljednje fotografije

Brojač posjeta

669453
Ukupno
669453