Up

Dokumenti

Pravilnik o radu ženske romske mreže „Uspjeh"
Regulations on the work of Roma women network "Success"
Revidirani Akcioni plan BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013-2016
GENDER AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2013-2017. GODINA
SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMSKE DJECE U BiH – SOCIJALNA UKLJUČENOST -
RevidiRAni AKcioni PlAn Bosne i HeRcegovine o oBRAzovnim PotReBAmA RomA
 
 
Powered by Phoca Download