Up

Konvencije/Povelje

Evropska povelja o regionalnim ili manjiskim jezicima
OKVIRNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA
Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda
Deklaracija o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda
 
 
Powered by Phoca Download