Radionica na temu "Ženska ljudska prava" održana je u Zenici 12-13.08. 2012 godine.
Tokom rada obrađene su slijedeće teme: Ključne vrijednosti ljudskih prava, Karakteristike ljudskih prava, Istorijski pregled razvoja ljudskih prava, Generacije ljudskih prava, Opća deklaracija o ljudskim pravima, Kršenje ljudskih prava, Gender/spol i ženska ljudska prava
Nasilje nad ženama, Stanje ljudskih prava žena Romkinja u Bosni i Hercegovini i Mehanizmi zaštite ljudskih prava i Jednakopravnost spolova u svijetlu međunarodnih standarda.
Cilj je bio upoznati učesnice/ke sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom o zaštiti žena od svih oblika diskriminacije i nacionalnim zakonima kojima se garantuje jednakopravnost spolova u Bosni i Hercegovini.

r12
r12
Detail Download
r13
r13
Detail Download
r15
r15
Detail Download
r17
r17
Detail Download
r18
r18
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery