pripremni ženske romske mreže „Uspjeh“ održan je 01-02.02.2013 godine u Hotelu Grand, Sarajevo. Tema sastanka je priprema za Mjesec ženskog romskog aktivizmakoji će trajati od 08. marta do 08. aprila 2013. godine.

Na sastanku su usaglašena zaduženja članovima/cama u vezi izrade i preuzimanju promotivog materijala koji će biti izrađeni za ovaj događaj.

Mjesec ženskog romskog aktivizma pod nazivom „Jednakost za sve“, se implementira u sklopu projekta Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla a pod nazivom"Aktivna inkluzija Romkinja BiH u javni život i donošenje odluka“ čija je svrha osnaživanje žena sa akcentom na Romkinje i razvoj njihovih vještina da bi mogle ravnopravno učestvovati u političkom i javnom životu kao ravnopravne građanke ovog društva. Projekat  "Aktivna inkluzija Romkinja BiH u javni život i donošenje odluka“ je finansijski podržan iz sredstava FIGAP programa a Agencije za ravnopravnost spolova BiH je opredjeljenja da Mreži i ubuduće pruža podršku.

m1
m1
Detail Download
m2
m2
Detail Download
m4
m4
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery