Završna aktivnost okruglog stola mjesec dana ženskog romskog aktivizma u saradnji sa ženskom romskom mrežom održana je Sarajevu. Na okruglim stolovima su učesnicima/cama predstavljeni podatci dobijenih u ranijim projektima našeg udruženja, a koji su objavljeni u analizi pod nazivom “ Analiza rodne ravnopravnosti u prijemu i djelovanju vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH, Savjeta nacionalnih manjina narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća nacionalnih manjina Parlamenta Federacije BiH” koja ima za cilj: 
a) približiti ulogu i način djelovanja Vijeća/Savjeta nacionalnih manjina naročito sa aspekta mogućnosti Vijeća/Savjeta da djeluje u cilju poboljšanja položaja Romkinja u bosanskohercegovačkom društvu;
b) analizirati proces i kriteriji za izbor i imenovanje članova ovih tijela naročito kroz perspektivu rodne ravnopravnosti; 
c) ukazati na druge mehanizme većeg uticaja Romkinja na procese donošenja odluka radi zaštite njihovih interesa, potreba i prava.

s3
s3
Detail Download
s9
s9
Detail Download
s10
s10
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery